Thank you for your patience while we retrieve your images.

Borgmester i Herning, Lars Krarup (V) ved kunstværket "Allotment" af Antony Gormley nær Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum.