Thank you for your patience while we retrieve your images.

Studerende fra Københavns Universitet Husdyrvidenskab på besøg hos frilandssvineavler Jørn Nissen.